Cenovnik | Rockwell Automation distributor | ControlTech

Cenovnik (xlsx):

CT pricelist

Valjanost cenovnika:
od 4.6.2023 do 1.12.2023

CT pricelist

Valjanost cenovnika:
od 2.12.2023. do novog cenovnika

 

Prodavac zadržava jednostrano pravo promene cena za vreme važenja cenovnika

Cene navedene u ovom cenovniku nisu pravno izvršne

VALUTA: EUR

Cene ne uključuju carine i transport

Cene u EUR se naplaćuju u RSD prema kursu NBS važećim na datum fakture