Cenovnik | Rockwell Automation distributor | ControlTech

Cenovnik

 

Valjanost cenovnika: od 2.12.2023. do novog cenovnika

Prodavac zadržava jednostrano pravo promene cena za vreme važenja cenovnika

Cene navedene u ovom cenovniku nisu pravno izvršne

VALUTA: EUR

Cene ne uključuju carine i transport

Cene u EUR se naplaćuju u RSD prema kursu NBS važećim na datum fakture