Vesti | Rockwell Automation distributor | ControlTech

8 saveta za uspeh u izboru platforme za Edge Computing

Šta treba da uzmemo u obzir pri izboru Edge Computing platforme?

Edge Computing je savremeni koncept računarske arhitekture koji se fokusira na prikupljanje i kompjutersku obradu podataka u neposrednoj blizini mašina, odnosno uređaja za automatizaciju iz kojih podaci potiču. Ovaj koncept u suštini znači prenos računarske snage na OT mrežu kompanije i razvijen je uglavnom da smanji zahteve performansi IT mreže, čije aplikacije dalje rade sa podacima. Koristeći Edge Computing, kompanije su u mogućnosti da efikasno prikupljaju podatke sa uređaja za automatizaciju, odnosno u velikim količinama i relativno kratkim vremenskim intervalima. Podaci dobijeni na ovaj način se obrađuju direktno na Edge nivou na osnovni način, bilo da se radi o arhiviranju, filtriranju, kontekstualizaciji ili čak naprednoj analizi podataka. Podaci zatim idu sa Edge nivoa na IT mreže (centre podataka preduzeća ili interfejse u oblaku) u obliku i obimu u kojem su potrebni relevantnim IT aplikacijama.

 

1. Fokusirajte se na jednostavnu instalaciju, rad i održavanje

Nisu sve tehnologije koje bismo dobrodošli da koriste u Edge Computingu jednostavne za implementaciju i upravljanje. Naš cilj bi trebalo da bude da brzo i praktično instaliramo ceo Edge sistem, omogućimo mu da se integriše sa već postojećim sistemima i obezbedi nezavisne operacije. Edge Computing platforme treba da lako i efikasno kontrolišu sve neophodne lokalne funkcionalnosti. Održavanje Edge sistema treba da bude jednostavno i da štedi vreme kako bi se minimizirali zastoji.

 

2. Uklonite probleme sa kašnjenjem

Latencija, odnosno usporavanje performansi računara pri obradi velikih količina podataka, ili pri rešavanju velikog broja računarskih operacija, može biti ozbiljan problem pri radu sa kritičnim aplikacijama za donošenje odluka. Stoga, hajde da ovu obradu podataka prenesemo u računarsku tehnologiju u neposrednoj blizini izvora podataka (Edge Computing) umesto da je implementiramo u centar podataka ili u oblak. Što je vaša platforma Edge Computing bliža stvarnom procesu ili operaciji mašine, brže se podaci mogu pretvoriti u akciju i dati rezultate. Kompjuterski data centri i usluge u oblaku mogu lako da se zaglave sa većim količinama podataka u realnom vremenu.

 

3. Razmotrite troškovne prednosti Edge Computinga

Uštede su važan deo većine nadogradnji sistema. Samo ovo može biti glavni pokretač za uključivanje Edge Computinga u vaše poslovanje. Cloud interfejsi često zahtevaju veće performanse i kapacitet hardvera, što može biti skupo za procesne i mašinske aplikacije gde se generišu podaci. Edge Computing sistemi tako mogu eliminisati ili značajno smanjiti potrebu za kreiranjem i plaćanjem većeg kapaciteta u oblaku ili u data centru.

 

4. Potražite Edge Computing sa redundantnošću i samodijagnostikom

Da biste produžili životni vek vaše Edge Computing platforme, uverite se da tehnologija koju odaberete nudi više nivoa dostupnosti i dijagnostike. Na primer, Edge sistem sa redundantnim čvorovima koji rade kao jedna jedinica stvara otpornije i robusnije rešenje za 24/7 dostupnost vaših kritičnih aplikacija. Samodijagnostika osigurava da Edge sistem stalno proverava svoj integritet i performanse u realnom vremenu. Ako otkrije potencijalni kvar CPU, memorije ili diska, sistem bi trebalo da automatski prebaci opterećenje sa jednog čvora na drugi bez ometanja proizvodnje. Ova mogućnost održava kontinuitet aplikacije i sprečava gubitak podataka. Redundantni čvorovi omogućavaju održavanje da zameni element u sistemu odmah tokom rada, tj. bez izazivanja nepotrebnog zastoja.

 

5. Prilagodite svoj Edge sistem industrijskom radnom okruženju

Industrijska okruženja (prerada nafte i gasa, hemijski procesi, upravljanje vodom i još mnogo toga) zahtevaju brzo donošenje odluka kako bi se izbegle kritične greške koje mogu izazvati opasne situacije i skupe zastoje. Međutim, ivični sistemi, od kojih zavisi fleksibilnost donošenja odluka, često su izloženi fizički zahtevnim okruženjima. Vaša Edge Computing platforma treba da bude dovoljno izdržljiva da izdrži ekstremne industrijske uslove uključujući velike temperaturne promene, izloženost prašini i vlazi, otporna na udarce i vibracije. Takođe pregledajte lokalne i nacionalne sertifikate koji će morati da budu ispunjeni i da ih se pridržavate prilikom postavljanja sistema za Edge Computing.

 

6. Izaberite sistem za Edge Computing koji se može prilagoditi širokom spektru različitih aplikacija

Kada birate platformu za Edge Computing, razmotrite rešenja koja podržavaju standard Open Platform Communications (OPC) kako biste osigurali da vaša infrastruktura industrijske automatizacije pruža visok nivo interoperabilnosti za bezbednu razmenu podataka. OPC platformu podržava većina softvera za vizuelizaciju (HMI), većina kontrolnih sistema i dodatnih aplikacija za industrijsku automatizaciju.

 

7. Izaberite rešenje koje će moći da se nosi sa velikim brojem operacija istovremeno što je više moguće

Edge Computing platforma treba da ima računarsku moć da obezbedi brzo prikupljanje i obradu podataka, analizu u realnom vremenu, praćenje i izveštavanje za više aplikacija. Skalabilni sistem je takođe koristan kada se razmatra budući rast vaše kompanije. Lepota novog graničnog sistema je u tome što može pomoći u otkrivanju uvida koje niste razmatrali, a važno je imati sposobnost da delujete na osnovu tih uvida. Brzina i agilnost obavljanja lokalne obrade—kao i samodijagnostika i mogućnost samopopravke u većini okolnosti—mogu pomoći da sve operacije budu na mreži. Više aplikacija nije dovoljno; sistem ivica takođe treba da nudi funkcije samozaštite i samokontrole. Ovo drastično smanjuje neplanirane zastoje i obezbeđuje stalnu dostupnost kritičnih poslovnih aplikacija. Ugrađeni redundansi to omogućavaju. Na primer, Stratusovo ztC Edge rešenje je beskontaktna, bezbedna i visoko automatizovana Edge Computing platforma dizajnirana za okruženja na ivici. Platforma obezbeđuje automatizovanu zaštitu podataka i oporavak lokalnog sajta.

 

8. Uverite se da su svi vaši podaci i operacije bezbedni

Sajber bezbednost je ključna karakteristika svih Edge Computing sistema. Veliki broj platformi Edge Computing ili još uvek koristi stare bezbednosne protokole ili nisu u stanju da podrže najbolje prakse savremene sajber bezbednosti, što ih čini ranjivim na hakere i druge sajber pretnje. Ako vaša Edge platforma treba da se bavi veoma kritičnim i osetljivim operacijama, morate biti sigurni da su primenjene sve mere neophodne da se obezbedi njena sajber bezbednost.

 

Rešenja kompanije Stratus koja nudimo optimalno ispunjavaju gore navedene kriterijume izbora. Saznajte više o Stratus tehnologijama ovde  a ovde.