Vesti | Rockwell Automation distributor | ControlTech

FactoryTalk Optix – VIZUELIZACIJA ZA VIZIONARE

Nova, otvorena, skalabilna platforma za vizualizaciju s novim mogućnostima.

 

optix

 

 

optix logoKada je Rockwell Automation najavio akviziciju italijanske kompanije ASEM, poznate po industrijskim računarima i operaterskim panelima, bilo je jasno da će kombinovane tehnološke snage doneti nešto potpuno novo u oblasti operaterskih panela i vizuelizacije. Rezultat njihove saradnje je revolucionarni softver FactoryTalk Optix za operaterske panele, IIoT i Industri 4.0 aplikacije.

Rockwell Automation kaže za svoj novi FactoryTalk Optix proizvod da je to adekvatan dodatak i pravo proširenje portfelja. Nezavisni posetioci ROKLive EMEA 2022 događaja u Geteborgu, Švedska, komentarišu ovaj proizvod kao nešto sasvim izuzetno, što bukvalno čini istoriju industrijske automatizacije.

FactoryTalk Optix ima podršku za više platformi i njegovo vreme rada može da radi na ARM ili x86 procesorima na Linux ili Windovs operativnim sistemima. Motor za grafičko prikazivanje je zasnovan na tehnologiji zasnovanoj na HTML5. Zahvaljujući tome, izgled aplikacije je potpuno identičan iu matičnoj aplikaciji iu veb pretraživaču.

optix schema

FactoryTalk Optix runtime može da radi na klasičnom personalnom računaru, na operaterskoj tabli ili na posebnom malom "ivičnom" računaru bez sopstvenog displeja. Međutim, programer kreira samo jednu aplikaciju bez obzira na platformu i rezoluciju ekrana.

Arhitektura FactoryTalk Optix je potpuno modularna i istovremeno veoma fleksibilna zahvaljujući objektno orijentisanom pristupu. Ako okolnosti to zahtevaju, moguće je modifikovati objekte u programskom jeziku C#. Podrška ovog jezika omogućava maksimalnu integraciju sa drugim aplikacijama, a zahvaljujući tome, moguće je kreirati rešenje po meri prema zahtevima kupca. Usklađenost sa .NET5 specifikacijom osigurava da će rezultirajuća aplikacija biti kompatibilna sa svim deklarisanim operativnim sistemima.

Dobijena korisnička aplikacija se sastoji od različitih modula. U većini slučajeva, međutim, nisu svi moduli potrebni. Tako Rockwell Automation dolazi sa veoma interesantnom i poštenom ponudom koju korisnik plaća samo za delove koji su mu zaista potrebni. Cena aplikacije stoga nije određena i nije ograničena brojem saopštenih varijabli ili brojem tehnoloških ekrana. Takođe treba napomenuti da je komunikacioni drajver za jedan od kontrolnih sistema kompanije Rockwell Automation besplatan.

 

Sledeći moduli su trenutno dostupni za FactoryTalk® Optix:

 • HTML5 UI,
 • OPC UA Client full,
 • Alarmi,
 • Komunikacioni drajveri,
 • SQLite Store,
 • Zadržavanje,
 • Snimač podataka (datalogger),
 • Izvorni korisnički interfejs,
 • OPC UA Server,
 • Recepti,
 • UI deskriptori,
 • ODBC prodavnica,
 • Izveštaji,
 • Registrator događaja (Event Logger).

U budućnosti će se, međutim, svakako pojaviti i drugi specifični moduli koji će omogućiti rešavanje još zahtevnijih i složenijih zahteva kupaca.

 

Primer određivanja cene dobijene aplikacije:

Korisnik zahteva vizuelizaciju u industrijskom računaru sa komunikacijom sa CompactLogix kontrolnim sistemom kao i sa Simatic S7 kontrolnim sistemom od Siemens-a. U vizualizaciji je potreban alarmni sistem, sistem receptura i evidentiranje događaja i podataka, uključujući bazu podataka. Web klijent nije potreban.

Kupcu je potrebna FactoryTalk Optix runtime licenca sa 8 tokena.

 

Naziv modula Broj zahteva tokena
Komunikacioni drajver Rockwell Automation Control System – (1 besplatno) 0
Komunikacioni drajver za Siemens S7 kontrolni sistem 1
Izvorni korisnički sistem 1
Alarmi 1
Recepti 1
Registrator događaja (Event Logger) 1
PDF izveštavanje 1
Evidentiranje podataka 1
Lokalna baza podataka 1
Ukupno 8

 

Ne smemo zaboraviti da napomenemo sa kojim kontrolnim sistemima FactoryTalk Optix može da komunicira. Asortiman komunikacionih drajvera uključuje ne samo komunikacione drajvere za upravljačke sisteme kompanija Rockwell Automation i Siemens, već i na primer, Mitsubishi, Omron, Beckhoff, itd. Pored toga, dostupni su opšti komunikacioni protokoli Modbus, MQTT, OPC UA i drugi.

 

Biće dve verzije razvojnog okruženja:

 • Besplatna osnovna verzija će moći da se instalira samo lokalno na personalnom računaru,
 • plaćena verzija razvojnog okruženja će u potpunosti podržati timski rad u oblaku i direktno pokretanje razvojnog okruženja u veb pretraživaču, bez potrebe za instalacijom.

 

Još jedna zanimljiva funkcionalnost plaćene verzije biće daljinsko postavljanje aplikacije na operatersku tablu pomoću usluge FactoryTalk Remote Access. Ako FactoryTalk Optix panel ima dva Ethernet porta, biće moguće pretvoriti ovaj operaterski panel u siguran komunikacioni most (most) do tehnološke mreže, omogućavajući programerima da dobiju siguran pristup i drugim uređajima.

U mnogim slučajevima, slika vredi hiljadu reči, pa smo izabrali sliku da simbolično predstavlja mogućnosti i mogućnosti FactoryTalk® Optix-a. To je svet u kome mašine komuniciraju jedna sa drugom koristeći OPC UA protokol i podaci sa njih putuju u oblak. Osoblje za rad, održavanje i upravljanje može imati koristi od tako prikupljenih i grafički interpretiranih informacija. Zahvaljujući tome, važne informacije su dostupne odmah i svuda, bez obzira na to gde se relevantna osoba nalazi.

optix schema2

 

optix banner

 

 

 

Introduction to FactoryTalk Optix - Video Presentation

 DNT ASEM HUB Optix

 

Instructional Videos

 DNT ASEM HUB Optix

   

Brochure:

 brochure Optix

 

 

optix schema3