Vesti | Rockwell Automation distributor | ControlTech

Obaveštenja o alarmima i izveštavanje o industrijskim podacima - SmartSights

 

SmartSights

 

Danas se pod brendom SmartSights nude dva softverska proizvoda – WIN-911 i XL-Reporter. Oba su među popularnim dodacima za industrijsku automatizaciju, bilo da se radi o obaveštavanju o alarmima sa uređaja za automatizaciju ili zgodnom i jasnom izveštavanju industrijskih podataka. Prošle godine su ova dva razvojna projekta spojena u jednu kompaniju SmartSights, koja nastavlja da razvija oba proizvoda pojedinačno, kao i elemente za njihovu međusobnu integraciju.

 

 

win911

WIN-911

Sigurno poznajete WIN-911 sistem obaveštavanja sa naših prezentacija i seminara. Ovo je softver namenjen slanju obaveštenja o alarmnim događajima. Sistem šalje obaveštenja putem e-pošte, SMS poruka, govornih poziva ili najčešće mobilnim aplikacijama WIN-911 za iOS i Android operativne sisteme.

WIN-911 se takođe može podesiti tako da glasno najavljuje obaveštenje o statusu alarma preko zvučnika direktno u radu.

WIN-911 radi bilateralno, tako da omogućava i potvrdu alarma, mobilne aplikacije takođe nude mogućnost praćenja istorije alarma, obaveštavanja drugih korisnika o alarmnoj poruci ili deljenja poruka ćaskanja između ovlašćenih korisnika.

Sofisticirano upravljanje korisnicima, korisničkim grupama i pravilima obaveštavanja doprinosi popularnosti ovog alata.

 

win911 2

 

XL-REPORTER

XL-Reporter je okruženje za kreiranje izveštaja iz industrijskih podataka. Sistem vam omogućava da kreirate tabele i grafikone od podataka dobijenih sa uređaja za automatizaciju. Postoji dizajnerski studio koji sadrži širok spektar gotovih vidžeta i opcija za izvođenje praktičnih proračuna, agregiranja i sličnih operacija na dobijenim podacima, uključujući i analitičke funkcije. Svaki izveštaj se tako može kreirati tačno prema zahtevima kupca.

XL-Reporter takođe nudi mogućnost postavljanja pravila za ažuriranje izveštaja i njihovo slanje korisnicima.

 

SMARTSIGHTS

Programeri sistema WIN-911 i XL-Reporter udružili su snage i danas nude oba softverska sistema pod zajedničkim brendom SmartSights.

Ovo spajanje dva uspešna razvojna projekta takođe donosi pozitivne promene proizvoda koje proširuju upotrebljivost oba sistema zahvaljujući njihovoj integraciji.

Verzija WIN-911 2024 je tako proširena mogućnošću slanja izveštaja kreiranih u XL-Reporter-u na mobilne aplikacije ili putem e-pošte. U mobilnoj aplikaciji korisnik može da zahteva ažuriranje izveštaja iz industrijskih podataka u realnom vremenu. Korisnici sistema za obaveštavanje WIN-911 na taj način dobijaju trenutan i ažuran pristup analitičkim podacima o automatizovanom saobraćaju, što može značajno doprineti efikasnosti njihovog donošenja odluka.

 

SmartSights

 

Više informacija